Galenos Yayınevi tıp alanında akademik bilgi içeren süreli dergi ve kitapları yayınlamak amacıyla 1997 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, yayınların her aşamasında, yayın prensiplerine ve uluslararası bilimsel yayın standartlarına uyan güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedeflemiştir.

Galenos Yayınevi bilimsel dergiler için profesyonel yayıncılık hizmeti sağlamanın yanında, tıp alanında çok sayıda akademik kitap yayınlar.

Araştırmacıların akademik makalelerini yayınlamanın yanında dergi yayın standartlarının gelişimini sağlar. Ulusal ve uluslararası veri tabanlarına başvuru süreçlerinde ve indekslenme süreçlerinde tüm hizmetleri kapsayan yayıncılık hizmeti sunar.

Tüm bilimsel dergiler için açık erişim politikalarını destekleyen bir web sitesi özelliği ile yayınların düzenli arşivlenmesini sağlar.

2008 yılından itibaren, DOI (Digital Object Identifier) kullanımına geçerek tüm bilimsel yayınları DOİ numaraları ile etiketlemiş, PubMed MEDLINE & PubMed Central ve diğer uluslararası veri tabanları için XML formatında data sağlamaya başlamıştır.

Ayrıca, bilgi akışını en hızlı paylaşmayı hedefleyen QR (Quick Response) sistemi ile yayınlarına hızlı erişim sağlamayı amaçlar.

Araştırmacıların ürünü olan bilgiye erişim sağlama görevini benimseyen Galenos Yayınevi, uluslararası veri tabanlarının belirlediği kriterlere uygun süreli dergileri yayınlar ve yayın kurullarına danışmanlık hizmeti sağlar.

Uluslararası veri tabanlarında indekslenen dergilerimiz:


Science Citation Index – Expanded

○ Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology
○ Balkan Medical Journal
○ Turkish Journal of Hematology
○ Diagnostic and Interventional Radiology

PubMed / PubMed Central

○ Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology
○ Balkan Medical Journal
○ Turkish Journal of Hematology
○ Diagnostic and Interventional Radiology
○ Turkish Journal of Orthodontics
○ Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation
○ Journal of the Turkish German Gynecological Association
○ Turkish Journal of Ophthalmology
○ Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
○ Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology
○ Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences
○ European Journal of Breast Health
○ Turkish Archives of Otorhinolaryngology
○ Medeniyet Medical Journal
○ Turkish Journal of Parasitology

Dergilerimizin indekslendiği diğer veri tabanları:

Emerging Sources Citation Index, DOAJ, TÜBİTAK / ULAKBİM, Scopus, Embase, EBSCO, CINAHL, Gale / Cengage Learning, Index Copernicus, ProQuest, British Library, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini

Galenos Yayınevi Kurucusu ve Sahibi

Derya Mor
e-mail: [email protected]

Erkan Mor
e-mail: [email protected]

Genel Yayın Koordinatörü

Burak Sever
e-mail: burak@galenos.com.tr

Proje Koordinatörü

Aysel Balta
Elif Kılıç
Gamze Aksoy
Gizem Çetinkaya
Gülay Akın
Hatice Sever
Hazal İrem Turan
Helin Dark
Özlem Çelik
Pınar Akpınar
Rabia Palazoğlu
Sümeyye Karadağ

Web Koordinatörü

Arda Utku
Turgay Akpınar

Grafik Departmanı

Ayda Alaca
Ceyda Beyazlar
Çiğdem Birinci
Gülşah Özgül

Araştırma ve Geliştirme

Fırat Kahraman Aykara
İnan Bayar
Nilüfer Erzürümlü
Şevval Mor

Dijital Pazarlama Uzmanı

Ümit Topluoğlu

Finans Koordinatörü

Sevinç Çakmak
e-mail: [email protected]

Galenos Yayınevi, bilimsel makale ve dergilerin hiç bir zorlukla karşılaşmadan yayın hayatlarına başlamaları ve devam etmeleri için gereken kolaylığı sağlamak için, teknolojinin tüm imkanlarını kullanır ve böylelikle tıp dünyasına hizmet veren yayınlarına en iyi kalite deneyimini yaşatır.

Danışmanlık Hizmeti

Uluslararası yayın kalitesini arttırmak ve bilimsel yayınlara ulaşmak, yayınların karşılaştırmalı değerlendirmelerine olanak sağlamak için index, veri tabanı, arama tabanı gibi hizmetlere tüm başvurular, araştırmalar ve yönlendirmeler bizimle Galenos Yayınevi ile hizmetinizdedir.

Uygulama Hizmetleri

Galenos Yayınevi geçtikçe yenilenen teknolojiyi hızla takip eder ve yayınlarımıza uygulayarak yayında kaliteyi arttırmayı ilke edinerek çalışır. iThenticate, DOI, QR CODE gibi teknolojiler Galenos Yayınevi tarafından standart olarak yayınlarda uygulanmaktadır.

Web Hizmetleri

Galenos Yayınevi’nin, dergilerin tüm içeriğine erişim sağlanabilen, dergi kurumsallığını yansıtacak konsept tasarım ile dizayn edilmiş web sitesi sayesinde bilimsel bilgiye her yerde ulaşabilirsiniz.

Editöryal Politikalar

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve Committee on Publication Ethics (COPE) gibi uluslararası kurumların yayınladığı kılavuzlar ve önerileri yayınların tüm süreçlerinde dikkate alır.

○ Galenos Yayınevi'ne başvurusu yapılan yazılar, bağımsız ve tarafsız hakemler tarafından değerlendirilir.

○ Galenos Yayınevi'nde yayınlanan dergilerin hedefi, uluslararası kalitede klinik, deneysel ve temel bilimler çalışmalarının yayınlanması ve indekslenmesidir.

Reklam Politikası

○ Dergilerinin finansal harcamaları kurumların kaynaklarından karşılanır.
○ Ek olarak, ilaç ve tıbbi ürünlerin reklamları dergilerde yer alabilir.
○ İstisnai durumlar hariç, dergilerin web sitelerinde ticari reklamlar yayınlanmaz.

Çıkar Çatışması

Tüm dergi yazarları, ICMJE (veya derginin sağladığı) Formu'nu doldurarak olası çıkar çatışmasını belirtmelidirler. Bu ifade her makalenin sonunda yer alır.

Bildirilmeyen çıkar çatışması saptanırsa, yayın kurulu tarafından yazarlardan ikinci bir açıklama istenir.

Düzeltmeler

Yayınlanan makalelerdeki hatalar erratum formunda bir düzeltmenin yayınlanmasını gerektirebilir. Çünkü makaleler basılır basılmaz okunabilir ve atıf alabilir,bu noktadan sonra yapılacak herhangi bir değişiklik, önceki versiyonu okuyanları ve atıf yapanları etkileyebilir.

Editoryal İkaz

Gönderilen veya yayınlanmış bir makalenin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda önemli bir şüphe ortaya çıktığında, konunun genellikle yazarın sponsor kurumu tarafından uygun bir şekilde ele alınmasını sağlamak baş editörün sorumluluğundadır. Normal şartlarda araştırma ya da bir belirleme yapmak baş editörün görevleri kapsamında değildir.Baş Editör sponsor kurumun kararıyla ilgili olarak derhal bilgilendirilmeli ve sahte bir yazının yayınlanıp yayınlanmadığı belirlenmelidir. Alternatif olarak,baş editör çalışmanın bütünlüğüyle ya da yürütülmesiyle alakalı olarak bir ‘’Editoryal İkaz’’ yayınlamayı tercih edebilir.

Makaleyi Geri Çekme

Birden fazla başvuru, sahte yazarlık iddiaları, intihal, hileli veri kullanımı veya benzeri gibi mesleki etik kuralların ihlali durumunda makale geri çekilebilir.Nadiren teslim veya yayındaki hataları düzeltmek için bir geri çekme kullanılabilir. Bir makalenin yazarları veya editör tarafından bilimsel topluluğun üyelerinin tavsiyesi üzerine geri çekilmesi uzun zamandan beri yaygın bir durumdur.

Makale Değiştirme

Makalenin ciddi bir sağlık riski oluşturabileceği durumlarda, orijinal makalenin yazarları hatalı olanı geri çekip düzeltilmiş bir versiyonla değiştirmek isteyebilirler.Bu gibi durumlarda,geri çekme prosedürü gereğince; veritabanı geri çekme bildirimi, düzeltilmiş ve yeniden yayınlanan makaleye ve belgenin geçmişine bir bağlantı yayınlayacaktır.

İnsan ve Hayvan Hakları

Deneysel, klinik ve ilaç çalışmalarında, uluslararası insan ve hayvan hakları kanunlarına ve Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak, etik kurulu raporu almak ve sunmak zorunludur.

Hasta Onam

Hastaları çalışma konusunda uyarmak ve hastaların onaylarını almak ve bildirmek zorunludur. Hasta onayı, her makalenin sonunda yer alır.

ICMJE

○ Galenos Yayınevi ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals kılavuzuna bağlı kalır ve bunu dergilerin yazarlara bilgi sayfasında belirtir.
○ Galenos Yayınevi, bu önerilerin önemini editörlere, yazarlara ve hakemlere bildirir ve yayınların bu kılavuz çerçevesinde yayınlanmasına sağlar.