Yeni Oral Antikoagülan İlaçlar İle Yaşamak Hasta Kılavuzu

"Yeni Oral Antikoagülan İlaçlar İle Yaşamak", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Yeni Oral Antikoagülan İlaçlar İle Yaşamak" hasta kılavuzunun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.