Türkiye'de Talaseminin Yolculuğu

"Türkiye'de Talaseminin Yolculuğu", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Türkiye'de Talaseminin Yolculuğu" kılavuzunun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Aytemiz Gürgey

ISBN: 978-605-64320-9-5