Türk Hematoloji Derneği Bülteni

"Türk Hematoloji Derneği Bülteni", "Türk Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Bültenin teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.