Tüm Yönleriyle PSORİASİS

Editörler
Erkan ALPSOY
Tülin ERGUN
Neslihan ŞENDUR

Editör Yardımcıları
Esra ADIŞEN
Didem Didar BALCI
Müge GÜLER ÖZDEN

ISBN: 978-605-06264-0-7