Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı

"Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı" kılavuzunun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-82140-4-0