Talasemi Hasta Kılavuzu

"Talasemi Hasta Kılavuzu", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Talasemi Hasta Kılavuzu'nun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.