Sanal Türk Dermatoloji Müzesi

"Sanal Türk Dermatoloji Müzesi", "Türk Dermatoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Editör 
Adem KÖŞLÜ

ISBN: 978-975-96175-2-3