Osteoporozda Tanı ve Tedavi

"Osteoporozda Tanı ve Tedavi", "Türk Osteoporoz Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Editörler 
Jale MERAY, Özlen PEKER 

Yardımcı Editörler
Özlem EL, Zafer GÜNENDİ