Orak Hücre Hastalığı ve Gebelik

"Orak Hücre Hastalığı ve Gebelik", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Orak Hücre Hastalığı ve Gebelik" kılavuzunun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

1 Sürüm - Eylül 2014