Oftalmolojide Malpraktis Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları

"Oftalmolojide Malpraktis Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları", "Türk Oftalmoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.


Editörler 
Süleyman KAYNAK, Zeliha YAZAR

ISBN: 978-605-61013-3-5