Nadir Hematolojik Hastalıklar-1

"Nadir Hematolojik Hastalıklar-1", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Nadir Hematolojik Hastalıklar-1'nun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-4334-60-5