Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2018

Teknik ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.