Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2016

"Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu", "Türk Nöroloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-89294-4-9