Multipl Myelom Tanı ve Tedavi Kılavuzu

"Multipl Myelom Tanı ve Tedavi Kılavuzu", "Türk Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-4334-69-8