Lökosit Hastalıkları

"Lökosit Hastalıkları", "Türk Pediatrik Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Editörler
Hale ÖREN, Zeynep KARAKAŞ, Ahmet KOÇ, Namık Yaşar ÖZBEK