Lenfoma Tanı ve Tedavi Kılavuzu

"Lenfoma Tanı ve Tedavi Kılavuzu", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Lenfoma Tanı ve Tedavi Kılavuzu'nun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-87458-5-8