Konsültasyon Hematolojisi

"Konsültasyon Hematolojisi", "Türk Pediatrik Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.


Editörler 
Hale ÖREN, Tiraje CELKAN, Namık ÖZBEK

ISBN:  978-605-82140-5-7