Kıdemliler Kitabı

"Kıdemliler Kitabı- Kan Bilimciler ile Söyleşiler-1", "Türk Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.


Editörler 
Nejat AKAR, Ahmet Muzaffer DEMİR

ISNB: 978-605-64320-8-8