İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni

"İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni", "Kontinans Derneği"nin yayınıdır. Bültenin teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.