İmmün Trombositopenik Purpura Hasta Kılavuzu

"İmmün Trombositopenik Purpura Hasta Kılavuzu", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."İmmün Trombositopenik" hasta kılavuzunun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.