Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu

"Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu"; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Sürüm 1.2 - Eylül 2021