Hemofili - Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu

"Hemofili - Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Hemofili - Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu'nun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: 978-605-87057-0-8