Hemofili Hasta Kılavuzu

Hemofili Hasta Kılavuzu

"Hemofili Hasta Kılavuzu", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Hemofili Hasta Kılavuzu'nun; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.