Hematolojide Destek Tedaviler

Editörler
Güner Hayri Özsan

Konu Editörleri
Tülin Tiraji Celkan
İrfan Yavaşoğlu

ISBN: 978-605-80353-6-2