Hematologlar İçin İmmünoloji

"Hematologlar İçin İmmünoloji", "Türk Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Editör 
Tevfik AKOĞLU

Yardımcı Editörler 
Muhlis Cem AR, Türkan PATIROĞLU

ISBN: 978-605-89294-2-5