Hematolog Akut Lösemiler

"Hematolog", "Türk Hematoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.


Editör 
Ahmet Muzaffer DEMİR

Konuk Editörler 
Meliha NALÇACI, Tülin Tiraje CELKAN