Çocukluk Çağı Histiyositozlarında Tanı ve Tedavi

"Çocukluk Çağı Histiyositozlarında Tanı ve Tedavi", "Türk Hematoloji Derneği'nin hazırlamış olduğu bir kılavuzdur."Çocukluk Çağı Histiyositozlarında Tanı ve Tedavi'nin; teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

ISBN: