Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular

Editörlüğünü Sayın Tiraje Celkan'ın yapmış olduğu, Türk Pediatrik  Hematoloji Derneği'nin yayını olarak çıkan "Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular" Kitabının teknik tasarım ve yayın koordinasyonu Galenos Yayınevi tarafınca yapılmıştır.

ISBN: 978-605-81045-3-2