Çocuk Hematolojide Olgularla Tromboz

Editörler
Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek
Prof. Dr. Hale Ören
Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Serap Karaman
Doç Dr. Melike Sezgin Evim