Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tedavi Rehberleri

"Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Tedavi Rehberleri", "Türk Dermatoloji Derneği"nin yayınıdır. Kitabın teknik, tasarım ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.