Bir Metrekare Sonbahar

Teknik ve basım çalışmaları Galenos Yayınevi tarafından yapılmıştır.

Ziya TEVRÜZ