Viral Hepatitis Journal

Viral Hepatitis Journal, Viral Hepatitle Savaşım Derneği’nin süreli yayın organıdır. Enfeksiyon, iç hastalıkları, gastroenteroloji, mikrobiyoloji, halk sağlığı ve hepatoloji alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar