Üroonkoloji Bülteni

Üroonkoloji Bülteni, Türk Üroonkoloji Derneği'nin süreli yayın organıdır. Her sayıda sırasıyla mesane kanseri, prostat kanseri, böbrek-testis ve ürotelyal kanserler ile iyi huylu prostat büyümesi (BPH) konuları ele alınmaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar