Turkish Medical Student Journal

Turkish Medical Student Journal, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli yayın organıdır. Turkish Medical Student Journal, Genel Tıp alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Şubat, Haziran, Ekim) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar