Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Türk Eczacılar Birliği'nin süreli yayın organıdır. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, eczacılık alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Dergi 2 ayda bir (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar