Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology

Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği'nin süreli yayın organıdır. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, kadın sağlığı ve üreme fizyolojisi ve sağlığı alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar