Turkish Journal of Hematology

Turkish Journal of Hematology, Türk Hematoloji Derneği'nin süreli yayın organıdır. Hematoloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar