Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği'nin süreli yayın organıdır. Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi İki ayda bir (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar