Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Turkish Archives of Otorhinolaryngology, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin süreli yayın organıdır. Kulak Burun Boğaz alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar