Türk Radyoloji Seminerleri

Türk Radyoloji Seminerleri İstanbul Medeniyet Türk Radyoloji Derneği'nin süreli yayın organıdır. Radyoloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar