Turkish Journal of Dermatology

Turkish Journal of Dermatology, Türk Dermatoloji Derneği'nin süreli yayın organıdır. Dermatoloji alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar