Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin süreli yayın organıdır. Psikiyatri alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Mart, Temmuz ve Kasım) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar