The Journal of Pediatric Research

The Journal of Pediatric Research, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın süreli yayın organıdır. The Journal of Pediatric Research, genel pediatri, pediatri yan dallarını (Acil Tıp, Allerji ve İmmünoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Beslenme ve Hepatoloji, Genetik, Kardiyoloji, Hematoloji-Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Metabolizma, Nefroloji, Nöroloji, Romatoloji, Solunum Yolları, Sosyal pediatri, Yenidoğan, Yoğun Bakım, Etik ve Sağlık Servisleri) ve çocukluk yaş grubunun ağız ve diş sağlığı alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergi.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar