The Journal of Pediatric Academy

The Journal of Pediatric Academy, Kayseri Çocuk Sağlığı Derneği'nin süreli yayın organıdır. Genel Tıp alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar