Adli Tıp Bülteni

Adli Tıp Bülteni, Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin süreli yayın organıdır. Adli Tıp alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi dört ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kabul edildiği organizasyonlar