Nükleer Tıp Seminerleri

Nükleer Tıp Seminerleri, Nükleer Tıp Derneği’nin süreli yayın organıdır. Nükleer Tıp Seminerleri, Nükleer Tıbbın çalışma konuları ile ilgili makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Temmuz ve Kasım) yayınlanan bağımsız bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar