Mediterranean Nursing and Midwifery

Mediterranean Nursing and Midwifery, 2021 yılından itibaren ulusal ve uluslararası makaleleri yayımlayan hakemli süreli bir dergidir. İngilizce yayın kabul eden dergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Yayın sıklığı yılda 3 kez (Nisan, Ağustos, Aralık) 4 ayda birdir. Akdeniz Hemşirelik ve Ebelik, hemşirelik ve ebelik ile ilgili yazılmış bilimsel makaleleri yayımlamaktadır.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar