Medeniyet Medical Journal

Medeniyet Medical Journal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli yayın organıdır. Genel Cerrah alanında makaleler yayınlamaktadır. Dergi üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan bağımsız, uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar