E Journal of Cardiovascular Medicine

E Journal of Cardiovascular Medicine, Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı resmi dergisidir. Dergi bağımsız, açık erişim bir yayındır ve yılda dört kez yayınlanmaktadır (Mart, Haziran, Eylül, Aralık). Dergide hem editöre hem de çift-kör hakem değerlendirmesine başvurulmaktadır. E-dergi, kardiyolojinin kardiyovasküler-vasküler-endovasküler cerrahi alanında genlerden popülasyona kadar tüm konuları kapsar.

Derginin kabul edildiği indeksler

Derginin kullandığı yayıncılık sistemleri

Derginin kabul edildiği organizasyonlar